Giới thiệu
Dịch vụ ứng trước cho nhà cung cấp trên công nợ Doanh nghiệp mua hàng với tỷ lệ ứng trước cao trên cơ sở tín chấp, nhanh chóng và tiện lợi cùng ứng dụng trực tuyến.
Tính năng nổi bật

Đối tượng khách hàng

  • Khách hàng Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán

Tiện ích

  • Việc ứng trước được thực hiện trực tuyến
  • Quản lý công nợ trực tuyến
  • An toàn, bảo mật ở mức cao nhất.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí xử lý giao dịch

Hướng dẫn sử dụng

  • Khách hàng Doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ efactoring với HDBank
  • Khi có nhu cầu bao thanh toán, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng https://scf.hdbank.com.vn/login
Đăng ký
Hãy để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ gọi lại bạn ngay.