/ezyloans
Ưu điểm chương trình Nhà cung cấp đã được phê duyệt hạn mức tín dụng Các đặc quyền ưu đãi dành riêng cho NCC Các bước hoàn tất thủ tục nhanh chóng, dễ dàng
  • Các ưu đãi riêng cho Nhà cung cấp
  • Thông báo cấp tín dụng
  • Lãi suất Lãi suất cho vay ưu đãi giảm tới 2% so với biểu thông thường
  • Dịch vụ tài khoản

    - Miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống

    - Tặng tài khoản phí lên tới 5 triệu đồng/Tài khoản