/ezyloans
Ưu điểm chương trình Nhà cung cấp đã được phê duyệt hạn mức tín dụng Các đặc quyền ưu đãi dành riêng cho NCC Các bước hoàn tất thủ tục nhanh chóng, dễ dàng
 • Các ưu đãi riêng cho Nhà cung cấp
 • Cho vay Tỷ lệ cho vay đến 85% dòng tiền thanh toán và công nợ tại các siêu thị được chấp nhận. Danh sách Siêu thị HDBank chấp nhận
 • Tài sản đảm bảo

  - Tín chấp nhận kèm khoản phải thu từ Siêu thị: lên tới 85% giá trị khoản phải thu

  - Bất động sản: lên tới 90% giá trị định giá

 • Thông báo cấp tín dụng
 • Lãi suất Lãi suất cho vay ưu đãi từ 9.95%/năm
 • Dịch vụ tài khoản

  - Miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống

  - Tặng tài khoản phí lên tới 5 triệu đồng/Tài khoản