/ecard
Ưu điểm Ưu đãi miễn lãi lên đến 45 ngày. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Hình thức mở thẻ: online và tại các điểm giao dịch của HDBank.